1.
Čím začít?

1.
Čím začít?

Ujasněte si, jaký problém má komunikace řešit, jaké cíle chcete komunikací dosáhnout a jaké jsou vaše (hlavně finanční) možnosti.

proč?

2.
Výběr druhu
zadávacího řízení

2.
Výběr druhu zadávacího řízení

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE s cílem systematické komunikace s nastavenými dílčími cíli = otevřené výběrové řízení s cílem uzavřít RÁMCOVOU SMLOUVU s jedním uchazečem.

proč?

3.
Zadávací podmínky

3.
Zadávací podmínky

Zadavatel by měl vždy rozumně zvážit, jaké požadavky na kvalifikaci bude v zadávacím řízení požadovat a především čím chce nastavením daných požadavků dosáhnout.

proč?

4.
Zadávací dokumentace

4.
Zadávací dokumentace

Definice hlavních prvků předmětu plnění veřejné zakázky – vstupy

proč?

5.
Hodnotící kritéria

5.
Hodnotící kritéria

ZVZ dává zadavatelům možnost zvolit mezi dvěma druhy hodnotících kritérií (§ 78 odst. 1 ZVZ).

proč?

6.
Hodnotící komise

6.
Hodnotící komise

Při hodnocení předložených projektů by měl zadavatel klást velký důraz na složení hodnotící komise, která by se měla skládat především z odborníků, již jsou schopni předložené projekty posoudit.

proč?

7.
Vzory briefů

7.
Vzory briefů

Je důležité, aby agentury měly srozumitelně shrnuty důvody, které vedly k potřebě komunikovat.

proč?

8.
Časové osy

8.
Časové osy

Otevřené řízení / zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ).

proč?